Księżniczka na ziarnku grochu

Spektakl na podstawie bajek H.Ch. Andersena z udziałem artystycznych lalek Ani Polarusz

Baśń „O księżniczce na ziarnku grochu” pozwala przenieść się w świat rytuałów dworskich. Dzieci poznają zasady ukłonów dworskich, razem z rodzicami tworzą orszak dworski, aby wspólnie zrealizować postać własnej, wyobrażonej księżniczki.

Nawiązując do etykiety dworskiej wraz z dziećmi szukamy odpowiedzi na to, jakie wymagania stawiano dawniej przed księżniczkami, jak wyglądała ich edukacja, jak się ubierały. Co odróżniało prawdziwą księżniczkę od tej nieprawdziwej?

czytaj dalej

Baśń „O księżniczce na ziarnku grochu” pozwala przenieść się w świat rytuałów dworskich. Dzieci poznają zasady ukłonów dworskich, razem z rodzicami tworzą orszak dworski, aby wspólnie zrealizować postać własnej, wyobrażonej księżniczki.

Nawiązując do etykiety dworskiej wraz z dziećmi szukamy odpowiedzi na to, jakie wymagania stawiano dawniej przed księżniczkami, jak wyglądała ich edukacja, jak się ubierały. Co odróżniało prawdziwą księżniczkę od tej nieprawdziwej?

Dzieci szybko znajdują wzorce w innych bajkach H.Ch. Andersena i na tej podstawie budują wizerunek swojej księżniczki.

Informacje o spektaklu

Słowo, wyobraźnia, lalka i fotografia otworzą świat bajek H.Ch. Andersena.
Rekwizyty teatralne pobudzają wyobraźnię i pozwalają dzieciom aktywnie uczestniczyć w ogrywanych scenach baśni H. Ch. Andersena. Dzieci współtworzą wraz z aktorkami poszczególne sceny, nadając im kształt i wyraz artystyczny oraz uczą się  poprzez sztukę teatralną.

 

Autorski pomysł, reżyseria i wykonanie: Ani Polarusz
Wykonanie: Dominika Buczek-Klimczuk
Fotografie plakatu: Andrzej Łojko

Spektakl trwa: 45 min.