29 października 2014

Dziękujemy serdecznie za wsparcie…

W dniu 26.05.2014 r. Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja systemu nagłośnienia Teatru Kwadrat na potrzeby realizacji przedsięwzięć teatralnych i artystycznych” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Rozwój Infrastruktury Kultury, priorytet: Infrastruktura Kultury i otrzymał dotację w wysokości 100.000,00 zł.

Projekt zakładał zakup sprzętu nagłośnieniowego, który pozwolił na przejście z systemu analogowego nagłośnienia na nowoczesny system elektroakustyczny, co wpłynie na możliwość lepszego odbioru przez widzów istniejącej oferty oraz jej rozszerzenie.