3 sierpnia 2022

DZIĘKUJEMY, ŻE POMAGACIE RAZEM Z NAMI

Drodzy Widzowie i Przyjaciele Teatru Kwadrat!

Zakończyliśmy zbiórkę funduszy na rzecz Ukrainy, którą prowadziliśmy wraz z działającą przy Teatrze  Fundacją TKwadrat od lutego b.r. Dzięki waszej hojności zebraliśmy kwotę 15 604,92 zł. Z tych środków zgodnie z pierwotnym założeniem kupiliśmy m.in. agregaty prądotwórcze, które już w pierwszych dniach wojny pojechały na Ukrainę, żywność oraz środki higieniczne dla osób przebywających w punkcie recepcyjnym Expo Modlińska. Część zebranych funduszy przekazaliśmy również bezpośrednio na konto SOS Wioski Dziecięce, na Pomoc Dzieciom Ukrainy.

Także dzięki Wam, drodzy Widzowie, już w pierwszych dniach wojny wyekspediowaliśmy na granicę polsko-ukraińską do punktu recepcyjnego w Lubyczy Królewskiej, a także w głąb Ukrainy, kilka ciężarówek wyładowanych po brzegi najpotrzebniejszymi wówczas produktami: żywnością, środkami higienicznymi, odzieżą i lekami.

W imieniu naszych ukraińskich przyjaciół po stokroć dziękujemy za Waszą solidarność i wielkie serca!

W okresie od marca do czerwca b.r. zespół naszego Teatru inicjował oraz wspierał działania pomocowe na rzecz uciekających przed wojną w Ukrainie na różnych polach. W najtrudniejszym czasie, przybywającym do Polski ukraińskim rodzinom, udostępnialiśmy rotacyjnie wynajmowane przez Teatr mieszkanie. Kiedy sytuacja w Polsce zaczęła się stabilizować, pomyśleliśmy również o tych, którzy od początku wojny niestrudzenie poświęcali swój czas, energię i serca, niosąc bezustanną pomoc potrzebującym. O niestrudzonych wolontariuszach z zaprzyjaźnionego punktu recepcyjnego Expo Modlińska, którym przekazywaliśmy zaproszenia na spektakle, by oni również choć na chwilę mogli oderwać się od codzienności i zwyczajnie odpocząć.

Pozyskaliśmy także grant, w ramach projektu „Cash for Work” realizowanego przez Fundację Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM) we współpracy z amerykańską organizacją International Rescue Committee (IRC), dzięki któremu do naszego zespołu dołączyła scenografka z Ukrainy.

Szczególne wsparcie staraliśmy się zapewnić najmłodszym poszkodowanym tego okrutnego konfliktu. W Teatrze co piątek, aż do wakacji, odbywały się autorskie przedstawienia kukiełkowe dla dzieci, wystawiane w języku ukraińskim. Na widowni gościliśmy ponad 500 dzieci! Fundusze na ten cel przekazał nam nasz Organizator – m.st. Warszawa.  Na scenie Pod Bistro okresowo działał także klubik dziecięcy, czyli świetlica zapewniająca opiekę dla ukraińskich dzieci w ciągu dnia. Hucznie obchodziliśmy także Dzień Dziecka, podczas którego setka dzieci polskich i ukraińskich brała udział w przygotowanych dla nich atrakcjach: iście magiczny czas zapewnił najprawdziwszy iluzjonista, bajkowi animatorzy oraz aktorzy Teatru Kwadrat, którzy przeczytali dzieciom baśnie.

Wszystkie te i inne jeszcze działania, których nie sposób wymienić, nie byłyby możliwe, gdyby nie nasz wspaniały Zespół oraz najlepsza na świecie Publiczność. Nikt z nas nie jest w stanie przewidzieć, jak dalej potoczą się losy tej wojny, ale wiemy, że możemy na Was liczyć i ta szczera ludzka solidarność bardzo nas wszystkich buduje.

Dziękujemy, że jesteście z nami!

Zespół Teatru Kwadrat