17 czerwca 2016

Jan Kobuszewski z Nagrodą im. Norwida – „Dzieło Życia”

Aktor Jan Kobuszewski otrzymał Nagrodę im. Cypriana Norwida – „Dzieło Życia”, przyznawaną za całokształt twórczości. Gala wręczenia nagród odbędzie się 26 września w Warszawie.

Nagroda „Dzieło Życia” przyznawana jest wybitnym artystom w uznaniu całokształtu ich pracy twórczej. W tym roku kapituła wyróżniła jednego z najpopularniejszych polskich aktorów teatralnych i kabaretowych – Jana Kobuszewskiego.

Artysta odbierze nagrodę podczas gali, która odbędzie się 26 września na Zamku Królewskim w Warszawie. Podczas ceremonii wręczone zostaną także Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida w pozostałych kategoriach: literatura, muzyka, sztuki plastyczne i teatr.

Jan Kobuszewski (ur. 1934 r. w Warszawie) to absolwent PWST w Warszawie, w przeszłości występujący m.in. ze stołecznymi teatrem Młodej Warszawy, Teatrem Polskim, Teatrem Wielkim, a także Teatrem Nowym w Łodzi oraz warszawskim Teatrem Kwadrat. Ponadto aktor związany był z kabaretem „Dudek” i Kabaretem Olgi Lipińskiej. Występował w takich filmach jak m.in. „Ewa chce spać” (debiut filmowy, 1957), „Poszukiwany, poszukiwana” (1972), „Nie ma róży bez ognia” (1974) czy „Brunet wieczorową porą” (1976), a także serialach: „Wojna domowa”, „Czterdziestolatek” i „Alternatywy 4”.

Nagroda im. Cypriana Kamila Norwida została ustanowiona w 2001 r. przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Przyznawana jest artystom tworzącym na Mazowszu za wybitne dzieło bądź kreację, powstałe w danym roku kalendarzowym w czterech kategoriach: literatura, muzyka, sztuki plastyczne, teatr. Od 2005 r. przyznawana jest także nagroda „Dzieło Życia”, wręczana za całokształt pracy twórczej.

Celem Nagrody jest ukazywanie i promocja wybitnych dzieł i artystów tworzących na Mazowszu, przyczyniających się do wzrostu rangi regionu. W poprzednich latach otrzymali ją m.in. Jan Englert, Gustaw Holoubek, Jerzy Grzegorzewski, Kazimierz Kord, Mirosław Bałka, Leon Tarasewicz, Ernest Bryll i Janusz Drzewucki. Nagrodą „Dzieło Życia” uhonorowani zostali m.in. Danuta Szaflarska, Tadeusz Konwicki, Erwin Axer i Jerzy Maksymiuk.

KWADRAT2-1112