27 listopada 2014

Jesteśmy gotowi na generalny remont naszej siedziby!

WizualizacjaSzanowni Państwo,

W dniu 27.11.2014r., podczas konferencji inicjującej projekt „Od zrujnowanego kina ku nowoczesnemu teatrowi – przebudowa dawnego kina Bajka na siedzibę Teatru Kwadrat w Warszawie” poinformowaliśmy o gotowości do rozpoczęcia procedur przetargowych na generalny remont naszej siedziby.

Modernizacja Teatru Kwadrat – ma charakter kompleksowy i wieloaspektowy. Obejmuje zarówno remont i adaptację pomieszczeń nieistniejącego kina i stworzenie funkcjonalnych i elastycznych ram przestrzennych dla profesjonalnej działalności Teatru Kwadrat. Usprawnimy trzy sfery działalności Teatru. Nowe zaplecze sceniczne umożliwi nam przygotowywanie przedstawień o większym rozmachu. Znacznie poprawi się komfort naszych widzów, a sam budynek uzyska całkowicie nową infrastrukturę. – powiedział Dyrektor Teatru Andrzej Nejman.

Projekt umożliwi wprowadzenie do programu instytucji nowej oferty kulturalnej oraz jej zróżnicowanie gatunkowe. Remont docelowej siedziby teatru pozwoli m.in. realizować działania z zakresu edukacji kulturalnej oraz wprowadzić programy mające na celu ułatwienie korzystania z oferty teatralnej rodzinom z dziećmi. Podczas modernizacji stworzona zostanie dodatkowa scena kameralna dla ok. 80 widzów. Oprócz spektakli teatralnych będą tam również prowadzone zajęcia w ramach edukacji kulturalnej. Umożliwi nam to również nowopowstający „mikro dom kultury” funkcjonujący we właśnie pozyskanym od Miasta lokalu przy Teatrze. W „Kwadrat Bistro Art.” Prowadzona będzie zarówno działalność gastronomiczna, kulturalna jak i edukacyjna. Otwarcie tej instytucji planujemy już w nadchodzącym miesiącu – dodaje Dyrektor Teatru

W ramach projektu modernizacji zabezpieczone przed degradacją zostaną znajdujące się w obiekcie zabytkowe malowidła ścienne i mozaiki epoki socrealizmu. Poprzez unikatowy produkt jakim będą przedstawienia obcojęzyczne – niedostępne dotąd w żadnym z krajowych teatrów – projekt przyczyni do zwiększenia atrakcyjności turystycznej stolicy, regionu, ale także wzrostu atrakcyjności i jakości oferty kulturalnej kraju.

Efekty zobaczymy pod koniec przyszłego roku.