15 grudnia 2021

Ważny komunikat

Drodzy Widzowie!

Po raz kolejny musimy mierzyć się z niedookreślonymi obostrzeniami w instytucjach kultury.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów Poz. 2311 z dnia 14 grudnia 2021 r. aktualny limit miejsc na widowni wynosi 30%, przy czym osoby posiadające certyfikat szczepienia lub zaświadczenie o negatywnym wyniku testu lub certyfikat ozdrowieńca nie są wliczane do limitu. Jesteśmy niestety zmuszeni prowadzić sprzedaż biletów i obsługę widowni zgodnie z obowiązującymi restrykcjami. Do tych obostrzeń dostosowaliśmy zatem nasze regulaminy.

Wierzcie nam Państwo, że wszelkie zmiany, podyktowane są wyłącznie koniecznością dostosowania się do obecnie obowiązujących przepisów, nałożonych na nas przez władze państwowe.

Będziemy niezmiernie wdzięczni za dobrowolne okazywanie stosownych certyfikatów razem z biletami, co umożliwi nam sprawną obsługę oraz nieprzerwaną pracę na rzecz Naszych Widzów. Możemy jedynie mieć nadzieję, że wprowadzane restrykcje skutecznie ograniczą rozprzestrzenianie się wirusa, a dzięki Państwa współpracy i zrozumieniu razem przetrwamy kolejny kryzys.

Ogromnie dziękujemy!