Bilety

Cennik obowiązujący na wszystkie spektakle:

RZĘDY CENY BILETÓW
I STREFA I – VII 145 zł
II STREFA VIII (msc. 5-23), IX (msc. 7-26), X (msc. 9-24) 130 zł
III STREFA VIII (msc. 1-4, 24-27), IX (msc. 6-5, 27,28), X (msc. 5-8, 25-28), XI-XII (msc. 5-28) 110 zł
IV STREFA IX-XII (msc. 1-4, 29-32), XIII 95 zł / ulg. 70 zł
V STREFA XIV – XV 80 zł / ulg. 60 zł
WEJŚCIÓWKI 50 zł

Cennik obowiązujący na spektakl SIOSTRUNIE:

RZĘDY CENY BILETÓW
I STREFA I – VII 155 zł
II STREFA VIII (msc. 5-23), IX (msc. 7-26), X (msc. 9-24) 140 zł
III STREFA VIII (msc. 1-4, 24-27), IX (msc. 6-5, 27,28), X (msc. 5-8, 25-28), XI-XII (msc. 5-28) 120 zł
IV STREFA IX-XII (msc. 1-4, 29-32), XIII 105 zł / ulg. 80 zł
V STREFA XIV – XV 90 zł / ulg. 70 zł
WEJŚCIÓWKI 50 zł
 • Spektakl „Misery” prezentowanY na Scenie Kameralnej. Ze względu na warunki techniczne sceny, osoby spóźnione nie będą wpuszczane na widownię. Nie przewidujemy sprzedaży wejściówek na spektakl „Misery”.
Ceny biletów
I strefa 90 zł
II strefa 70 zł
 • Spektakl „Nieostrość widzenia” prezentowany na Scenie Kameralnej. Ze względu na warunki techniczne sceny, osoby spóźnione nie będą wpuszczane na widownię. Nie przewidujemy sprzedaży wejściówek.
Ceny biletów
I strefa 65zł
II strefa 55 zł
 • Spektakl „Promieniowanie. Sceny z życia Marii Skłodowskiej-Curie.” prezentowany na Scenie Kameralnej. Ze względu na warunki techniczne sceny, osoby spóźnione nie będą wpuszczane na widownię. Nie przewidujemy sprzedaży wejściówek.
Ceny biletów
I strefa 60 zł
II strefa 50 zł
III strefa 40 zł
 • Spektakl „Przystojniaczek” prezentowany na Scenie Kameralnej. Ze względu na warunki techniczne sceny, osoby spóźnione nie będą wpuszczane na widownię. Nie przewidujemy sprzedaży wejściówek.
Ceny biletów
I strefa 90 zł
II strefa 70 zł
 • Spektakl „Roma i Julian” prezentowany na Scenie Kameralnej. Ze względu na warunki techniczne sceny, osoby spóźnione nie będą wpuszczane na widownię. Nie przewidujemy sprzedaży wejściówek.
Ceny biletów
I strefa 90 zł
II strefa 70 zł

Rezerwacja biletów

Telefon odbierany jest w miarę dostępności kasjera. Zachęcamy do rezerwowania i zakupu biletów poprzez stronę internetową.

 • Internetowa
  [email protected]
  [email protected]
 • Osobiście
  W godzinach pracy kasy – ul. Marszałkowska 138.
  Zarezerwowane bilety należy odebrać najpóźniej do godz. 18.00 w terminie wyznaczonym przez kasę biletową.

Płatności

Uprzejmie informujemy, że kasa akceptuje karty płatnicze oraz przelewy bankowe.

Płatność za bilety:
68 1240 1040 1111 0010 5937 1484 (Bank Pekao S.A.)
z dopiskiem: rezerwacja (data i tytuł spektaklu)
Teatr Kwadrat, ul. Marszałkowska 138, 00-004 Warszawa.
(Prosimy zgłaszać płatność przelewem osobie rezerwującej Państwu bilety)

Informacja o danych osobowych widzów

Teatr jest odpowiedzialny za archiwizację i zabezpieczenie danych osobowych, udostępnionych przez Państwa podczas rezerwacji telefonicznej bądź internetowej (imię, nazwisko, numer telefonu, e-mail), zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych.

Teatr oświadcza, że dane osobowe pozyskane w trakcie rezerwacji telefonicznych i internetowych on-line będą gromadzone i przetwarzane wyłącznie w celach związanych z dokończeniem procesu rezerwacji biletów oraz działaniami o charakterze informacyjnym dotyczącym działalności artystycznej Teatru Kwadrat. Dane te nie zostaną przekazane żadnym innym podmiotom.

Uwaga!

 • Bilety ulgowe sprzedawane są wyłącznie w strefie IV i V (Marszałkowska 138) na wszystkie sztuki Dużej Sceny Teatru Kwadrat, emerytom, rencistom, licealistom i studentom do 26 roku życia. Legitymacja uprawniająca do ulgi sprawdzana jest przy wejściu na widownię.
 • Kasa nie przyjmuje zwrotów zakupionych biletów! W przypadku odwołania spektaklu pieniądze będą zwracane w ciągu 30 dni po okazaniu biletu wraz z paragonem fiskalnym.
 •  Bilety nie będą również sprzedawane oraz na miejsce wystawienia spektaklu nie będą wpuszczane osoby:
  a) w wieku do dwunastego (12) roku życia (nie dotyczy spektakli dla dzieci);
  b) grupy widzów (tj. co najmniej dziesięć osób) w wieku do szesnastego (16) roku życia (nie dotyczy spektakli polecanych dla młodzieży); c) znajdujące się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. d) osoby z alkoholem (dotyczy również alkoholu, którego sprzedaż prowadzona jest w bufecie dla Widzów, ponadto na Widownię nie mogą być wnoszone naczynia z bufetu)
 • Na 45 minut przed rozpoczęciem spektaklu kasa w pierwszej kolejności sprzedaje bilety widzom oczekującym na dane przedstawienie.
 •  Widz zobowiązany jest do punktualnego przybycia do miejsca wystawiania Spektaklu. Z uwagi na charakter usługi do jakiej realizacji zobowiązuje się Teatr, po rozpoczęciu Spektaklu Widz nie będzie wpuszczony na salę, gdzie odbywa się Spektakl, aż do chwili przerwy (o ile w danym przypadku przerwa jest przewidziana – w przypadku, gdyby nie była przewidziana Widz w ogóle nie będzie wpuszczony na salę).