Dostępność

Budynek Teatru Kwadrat jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Obsługa widowni gwarantuje wszelką niezbędną pomoc na terenie budynku (dotyczy Dużej Sceny).

Prosimy o wcześniejsze uprzedzenie o swojej wizycie w kasy biletowej (tel. 22 826 12 47 lub 22 826 23 89) lub u Kierownika Widowni.

Teatr jest wyposażony w pętlę indukcyjną dla osób niedosłyszących. Spektakle na Dużej Scenie odbywają się ze wsparciem dla osób słabosłyszących używających aparatów słuchowych.

Jednocześnie informujemy, że przed wejściem do Teatru znajdują się miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych.

Uwaga!

  • Ze względu na ograniczenia wynikające z przepisów przeciwpożarowych na widowni Dużej Sceny jednocześnie mogą znajdować się 2 wózki inwalidzkie.
  • Osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich przysługuje bilet (wejściówka) za 30 zł lub 40zł na Dużą Scenę, sprzedawany poza kolejnością przed rozpoczęciem spektaklu.