Uwaga!

  • Bilety ulgowe sprzedawane są wyłącznie w strefie IV i V (Marszałkowska 138) na wszystkie sztuki Dużej Sceny Teatru Kwadrat, emerytom, rencistom, licealistom i studentom do 26 roku życia. Legitymacja uprawniająca do ulgi sprawdzana jest przy wejściu na widownię.
  • Kasa nie przyjmuje zwrotów zakupionych biletów! W przypadku odwołania spektaklu pieniądze będą zwracane w ciągu 30 dni po okazaniu biletu wraz z paragonem fiskalnym.
  •  Bilety nie będą również sprzedawane oraz na miejsce wystawienia spektaklu nie będą wpuszczane osoby:
    a) w wieku do dwunastego (12) roku życia (nie dotyczy spektakli dla dzieci);
    b) grupy widzów (tj. co najmniej dziesięć osób) w wieku do szesnastego (16) roku życia (nie dotyczy spektakli polecanych dla młodzieży); c) znajdujące się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. d) osoby z alkoholem (dotyczy również alkoholu, którego sprzedaż prowadzona jest w bufecie dla Widzów, ponadto na Widownię nie mogą być wnoszone naczynia z bufetu)
  • Na 45 minut przed rozpoczęciem spektaklu kasa w pierwszej kolejności sprzedaje bilety widzom oczekującym na dane przedstawienie.
  •  Widz zobowiązany jest do punktualnego przybycia do miejsca wystawiania Spektaklu. Z uwagi na charakter usługi do jakiej realizacji zobowiązuje się Teatr, po rozpoczęciu Spektaklu Widz nie będzie wpuszczony na salę, gdzie odbywa się Spektakl, aż do chwili przerwy (o ile w danym przypadku przerwa jest przewidziana – w przypadku, gdyby nie była przewidziana Widz w ogóle nie będzie wpuszczony na salę).