13 grudnia 2023

Zarządzenie 46_2023 w sprawie zmiany wysokości świadczeń z ZFŚS