27 stycznia 2023

Zarządzenie Dyrektora nr.5 ws. zmiany Procedury udzielania zamówień publicznych w Teatrze Kwadrat.