27 stycznia 2023

Zarządzenie nr 11/2023 Dyrektora Teatru Kwadrat w sprawie przerwy urlopowej w działalności sceny w roku 2023.