16 grudnia 2022

Zarządzenie nr 22/2022 (wraz z załącznikiem – wytycznymi dot. umów) w sprawie przestrzegania przez pracowników Teatru jednolitych praktyk przy zawieraniu umów cywilnoprawnych.