17 września 2019

Ten spektakl to Re-we-la-cja! Na żadnym spektaklu tak się świetnie się nie bawiłam jak na Ciotce Karola