30 stycznia 2020

świetne zgranie aktorów, utrzymanie tempa akcji, wplecenie lokalnego poczucia humoru, czy odniesienie się do bieżącej sytuacji na świecie